Boston Globe Olympic photos
The Boston Globe
Apolo Anton Ohno celebrated his surprise victory in the 500 meters.
Speedskating
Apolo Anton Ohno celebrated his surprise victory in the 500 meters.
(Globe Staff Photo / Jim Davis)