The Boston Marathon passed through Ashland as the elite women runners headed down Union Street.
Boston Globe Marathon photos
The Boston Marathon passed through Ashland as the elite women runners headed down Union Street.
(Globe Staff Photo / John Tlumacki)